آموزش

دعای چه کسانی مستجاب نمیشود ؟

دعا

دعای چه کسانی مستجاب نمیشود ؟ 1- کسانی که دلشان مشغول به غیر خداست . امام صادق علیه السلام فرمود : خدای تعالی می فرماید : دعای کسی را که دلش به غیر من مشغول باشد اجابت نمی کنم . 2- کسی که دلی سخت دارد . امام صادق علیه …

بیشتر بخوانید »