دعای چه کسانی مستجاب نمیشود ؟

دعای چه کسانی مستجاب نمیشود ؟

1- کسانی که دلشان مشغول به غیر خداست .

امام صادق علیه السلام فرمود : خدای تعالی می فرماید : دعای کسی را که دلش به غیر من مشغول باشد اجابت نمی کنم .

2- کسی که دلی سخت دارد .

امام صادق علیه السلام فرمود : خدای عز و جل دعای کسی را که دلی سخت دارد اجابت نمی کند .

3- کسی که گمان بد به خدا دارد .

در حدیث قدسی دارد : من در کنار گمان بنده مؤمن خود به خویشم ؛ پس نباید به من جز گمان خیر ببرد .

4- کسی که قلبش غافل است .

بدانید که خدا دعای کسی که قلبش غافل است را مستجاب نمی کند .

تذکر : البته عدم استجابت دعا حتما بنا بر دلایل ذکر شده نیست و نمیتوان از عدم استجابت دعای کسی به او چنین اتهاماتی وارد کرد زیرا گاهی حتی خداوند دعا کردن بنده ای را دوست دارد و اجابت دعایش را به تاخیر می اندازد تا بیشتر آن بنده محبوب مشغول به دعا باشد .

آموزش دست بلند کردن در دعا

از امام صادق علیه السلام در مورد دعا و دست بلند کردن پرسید .

فرمود : آن پنج قسم است : در پناه بردن به خدا با کف دست رو به قبله کن و هنگام درخواست رزق دو دست را باز کن و کف دو دست را به طرف آسمان بگیر و اما در انقطاع به خدا با انگشت شهادت (سبابه) اشاره کن و اما در زاری دستانت را از سرت بالاتر بگیر و اما در ناله و تضرع انگشت شهادتت را به طرف صورتت حرکت بده و این همان دعای انسان های خایف است .

آیا دعا با دست چپ جایز است ؟

از محمد بن مسلم نقل شده که گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود : مردی بر من گذشت در حالی که من در نمازم با دست چپ دعا می کردم گفت : ای بنده خدا ! با دست راستت دعا کن!

گفتم ! ای بنده خدا ! خدای تبارک و تعالی حقی بر این دست دارد چنان که بر آن دست حق دارد .

و فرمود : رغبت آن است که دستان خود را بگشایی و کف دو دست را آشکار کنی و ترس آن است که دو دست را باز کنی و پشت دو دست را ظاهر کنی و تضرّع آن است که انگشت سبابه را به طرف راست و چپ حرکت دهی و تبتّل و انقطاع آن است که انگشت شهادت را آرام آرام به آسمان بالا ببری و آرام آرام پایین آوری و ابتهال آن است که دو دست و بازوان را به سوی آسمان بگشایی و ابتهال به هنگامی است که انگیزه گریه فراهم است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.